2016 Şeffaflık Ödülü Kurumsal alanda Sosyalist Belediye Başkanına verildi

 

Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü’nde (9 Aralık 2016) Şeffaflık Ödülleri, medya dalında gazeteci Çiğdem Toker, kurumsal alanda Ovacık belediyesi adına Sosyalist Belediye Başkanı Fatih Mehmet Macoğlu, yurttaş/sivil inisiyatif dalında Açık Açık Derneği’ne verildi. Kurumsal Teşvik ödülüne ise Novo Nordisk şirketi layık görüldü.

Şeffaflık Ödülleri; yolsuzluğa karşı mücadeleye ilişkin çabaların desteklenmesi, şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirliği yerleştirmeye yönelik bireysel ya da kurumsal eylem veya girişimlerin teşvik edilmesi amacıyla veriliyor.

Uluslararası Şeffaflık Derneği’nden yapılan açıklamada, Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker’in “tüm gazetecilik yaşamı boyunca sürdürdüğü̈ yolsuzluk karşıtı tutum ve çalışmalarıyla nedeniyle ödele layık görüldüğü” belirtildi:

“Sayın Toker’in kamu kaynaklarının toplumun yararına kullanılması adına; örtülü ödenek, çıkar çatışmaları, kamu ihaleleri, arazi rantları gibi konularda kaleme aldığı yazılar ve araştırmacı gazetecilik anlayışı, sivil toplum örgütleri ve tüm yurttaşlar için çok değerli ve önemlidir.”

Ödül; Kurumsal alanda ovacık Belediyesinin Sosyalist Başkanına verildi.

Ovacık belediyesinin ‘yönetime dair her konuya halkın doğrudan katılmasına olanak tanıyan örgütlenme biçimi, demokrasinin tüm dünyada hakim şekilci uygulamasının çok ötesine geçerek katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirliği yönetim anlayışının temel ilkeleri olarak belirlediğine’ dikkat çekildi: “Belediye binasına gelir gider tablosunun asılması derneğimizin benimsediği ilkelerin çarpıcı ve sıradışı bir uygulaması olarak değerlendirilmiştir. Doğaya ve doğallığa duyarlı üretim anlayışıyla emeği merkezine alan bir sürdürülebilir kalkınma politikası uygulaması da birçok yerel yönetim biriminin örnek alabileceği bir üretim ve paylaşım modelidir.”

2016 Şeffaflık Ödulünün, Kurumsal alanda Sosyalist Belediye Başkanına verilmesi; yolsuzluk ve kirliğe bulanmış burjuva kurumların pratiğine bir karşı-duruş olması açısından anlamlıdır.

Kuşkusuz Ovacık Belediye Başkanının Sosyalist kimliği, pratiğinin biçimleyicisidir. Yerel yönetimlerin halk yararına ve şeffaf bir pratiğin g Sosyalist yöneticiler tarafından gerçekleştirebileceğinin örneğidir.

Yurttaş/sivil inisiyatif dalında Açık Açık Derneği

Açık Açık Derneği’nin de ‘şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmak adına hayata geçirdikleri değerli çalışmalar’ı bulunduğuna işaret edildi: “Dernek yurttaşların/sivil topluma katılım ve katkılarını artırmak, sivil toplum kuruluşlarının şeffaflık ve hesap verebilirlik alanlarında uluslararası kıstaslara uygun bir şekilde faaliyet göstermesini sağlamak adına yürüttükleri çalışmalarla  güçlü bir demokrasinin güçlü bir sivil toplum ile mümkün olduğunu ve sivil toplum kuruluşlarının savundukları ilkeleri uygulama konusunda öncü olmaları gerektiğini tüm topluma hatırlatmaktadır.”

Pin It on Pinterest