BİLİM AYRI DİN AYRI YOLDA

Batı uygarlığı; kilisenin / mezheplerin siyasi sisteme Hıristiyanlık ilke ve kurallarını dayatarak toplumsal ilişkileri dizayn etmesiyle gerçekleşmedi. Tam aksine siyasi/ toplumsal ilişkiler kilisenin/ tarikatların bilim üzerinden elini çekmesini sağlayacak şekilde dizayn edilmesiyle sağlandı.pope_statue_church_catholic_prayer_pius_from_religion-709950 Avrupa’da Feodalizmin yıkılması ve kilisenin toplumsal sistemin biçimini tayin etme gücünün sona ermesiyle birlikte bilim faaliyetinin hız kazanması olağan bir durumdu.

Bilim şaşırtıcıdır ama bilimsel gelişmenin zemini şaşırtıcı değildir.

Batı uygarlığı; bilimsel faaliyetin ve icatların filiz vermesini sağlayan maddi ve toplumsal zemin üzerinde inşa edildi ve  yürüdü.

 İslam dininin toplumsal ilişkilerde etkin rol oynadığı ülkelerde Bilimsel icatlardan bir tekinin dahi gerçekleşmemesi tesadüfi olmadı.

DİNİN, BİLİM DÜNYASINA HÜKMETTİĞİ TOPLUMDA GERİLİK MUTLAK

Bu noktada vurgulamak gerekir ki; bilimsel gelişmelerin Batı toplumlarında gerçekleşmesinin temel nedeni; Bu ülkelerde din ile toplumsal yaşam arasındaki ilişkinin “eskiyi” reddeder biçimde yeniden biçimlenmesidir. Bireye özel bir konuma itelenince din, bilim faaliyeti önünde barikat oluşturma gücünü de yitirdi. Önündeki barikat kaldırılan bilimsel gelişme; toplumsal uygarlığın önünü açıcı işlevini yerine getirdi.20150330211138222

Ancak kapısında din adamının bekçilik yaptığı laboratuvarda icat yapılmadı; in cin top oynadı.

Dünya’da bilimsel gelişmeler sürerken İslam ülkelerinde ise toplum; yaşam pratiğinde cinlerin etki derecesini tartışan “alimlerin” kılavuzluğunda hayatını sürdürdü. Bu bilimsiz “alimlerin” etrafından fır dönen insanlar; Dünya’da gerçekleşen bilimsel gelişmenin fikri zemininden uzak durmalarına karşın bilimin  nimetlerinden yararlanmaktan da geri kalmadılar.isid-gaziantep-te-binlerce-dolara-kole-satiyor_x_7928563_6186_z1

Bilimsel faaliyetlerin nimetlerinden yararlanan toplumlar, kullandıkları ürünlerin yaratılma bilinç ve performansından uzak durdular. Bilimin/tekniğin tüm ürünlerini kullanan insanın aynı zamanda kültürel geriliği, iki arada bir derede “sayrılı” normun ortaya çıkmasını sağladı.

Bilimin ürettiklerinden yararlanan İnsanın; kullandığı ürünün inkarı olan bilim dışı zihniyetle bir sosyal pratik sürdürmesi toplumsal anormallik alametidir.

Toplumların yaşam kalitesini biçimlendiren; insanların bilinç seviyesiyle doğrudan ilintili tercihi ve pratiğidir. Onu oluşturan insanların bilinç seviyesiyle biçimlenen tercih ve pratiğin vasfına bağlı olarak her toplum hak ettiğini yaşıyor.

BİLİM KENDİ YOLUNDA DİNDEN BAĞIMSIZ YÜRÜDÜ

Bilimsel gelişmenin kısa özeti; din kıskacında yaşam sürdüren toplumların, bilim dünyasındaki rolünün sıfır olduğunu belgeliyor.

1895 te X ışınlarının bulunmasıyla başlayan bir dizi buluş (radyo-aktiflik, yapay radyo-aktiflik ve 1938’de çekirdek bölünmesi), nükleer çağın yolunu açtı.patents

1901 de WILHELM CONRAD RÖNTGEN, Sonradan adıyla anılmaya başlayacak olan önemli ışın tipini buldu.

1903 de BECQUEREL, ANTOINE HENRI Kendiliğinden radyoaktiflik olgusunu keşfetti.

CURIE, PIERRE ve eşi CURIE i MARIE, SKLODOWSKA Profesör Henri Becquerel tarafından bulunan radyasyon olgusu üzerine yeni eklemeler yaptılar.

1903’te ilk uçuşunu yapan uçak, sonraki yıllarda gaz türbiniyle donatılarak jet uçağına dönüşecek, 1960’larda ses üstü hıza ulaşacaktı. Bu dönemde yer alan en önemli gelişmelerden biri de 1901’de radyonun, 1907’de elektronik lambanın geliştirilmesidir.

1909 MARCONI, GUGLIELMO ve BRAUN, CARL FERDINVE Telsiz telgrafın geliştirilmesine katkıları oldu.marconi

1911’de vitaminlerin belirlenmesi, 1928’de penisilinin keşfi ve 1943’te antibiyotik üretimine geçilmesi sağlık alanındaki önemli gelişmelerdir.

1914 de VON LAUE, MAX; X-ışınlarının kristaller tarafından kırınımını buldu.

Böylece, modern teknolojinin en önemli bileşeni durumuna gelecek plan elektronik alanında ilk adımlar atılıyordu; bunu, radar ve televizyonun geliştirilmesi izledi.

1924 de, Erwin Schrödinger; kuantum fiziğinin, “dalga mekaniği” diye adlandırılan yeni bir betimlemesini geliştirdi. Yeni kavram daha sonra “Schrödinger denklemi” diye adlandırılan, bilimin en önemli formüllerinden birini kapsıyordu.

1927 de WILSON, CHARLES THOMSON REES; Elektrik yüklü parçacıkların güzergâhlarının buhar yoğuşması yoluyla görünür hale getirilmesi yöntemini buldu.580637

1929 de DE BROGLIE, Prince LOUIS-VICTOR Elektronların dalga özelliğini buldu.

1930 da RAMAN, Sir CHVERASEKHARA VENKATA; Işığın saçılımı üzerindeki çalışmalar yaptı ve adını taşıyan etkiyi buldu.

1933 de, SCHRÖDINGER, ERWIN ve DIRAC, PAUL ADRIEN MAURICE; Atom kuramının yeni ve yapıcı biçimlerini buldu.histsci

1935 de CHADWICK, Sir JAMES; Nötronu buldu.

1936 da HESS, VICTOR FRANZ; Kozmik ışınımı buldu.

ve ANDERSON, CARL DAVID, A.B.D.; Pozitronu buldu.

1947 de; APPLETON, Sir EDWARD VICTOR; Üst atmosfer katmanlarıyla ilgili araştırmalar yaptı ve Appleton katmanı olarak anılan katmanı keşfetti.

1947’de transistorun bulunması, elektromun her alanını büyük ölçüde etkiledi, ama bu etki en çok bilgisayarlarda gözlendi; sonraki yıllarda tümleşik devrenin geliştirilmesi, mikroişlemcileri sanayinin, bilimsel araştırmaların ve giderek günlük yaşamın ayrılmaz parçası durumuna getirdi. 1950 de POWELL, CECIL FRANK, Nükleer süreçlerin araştırılmasında fotografik yöntemleri geliştirdi ve bu yöntemle mezonlarla ilgili olarak keşifler yaptı.

1953 de ZERNIKE, FRITS (FREDERIK), Faz kontrast yöntemini uyguladı ve faz kontrast mikroskobunu keşfetti.primary-share

1957’de “Sputnik ile başlayan uzay çağı, 1961’de “Vostok ile gerçekleştirilen ilk insanlı uzay uçuşu gerçekleştirildi. Bu başarılar, gezegenlere yönelen insansız uçuşlarla ve 1981’de uzay mekiğinin geliştirilmesiyle sürdü.

1961 de HOFSTADTER, ROBERT; Atom çekirdeğinde elektron saçılımıyla ilgili öncü çalışmalar yaptı ve nükleonların yapısını keşfetti.

Ve MÖSBAUER, RUDOLF LUDWIG; Gamma radyasyonunun rezonans emilimiyle ilgili araştırmalar yaptı ve sonradan adının verildiği etkiyi buldu.

1963 de WIGNER, EUGENE P.; Atom çekirdeği ve temel parçacıklar kuramına katkılarda bulundu ve temel simetri ilkelerini keşfedip, uyguladı.

GOEPPERT-MAYER, MARIA, JENSEN, J. HANS D. ; Nükleer kabuk yapısını keşfetti.2017-Deki-Bilimsel-Gelişmeler-Ve-Buluşlar-webhakim-p-1720

1966’da “Lunik” ile Ay’a yapılan ilk yumuşak iniş gerçekleştirildi.

1969’da “Apollo 11” ile ilk insanın Ay’a ayak bastı ve uzay yolculuğu bir dizi başarıyla devam etti.

1986 de RUSKA, ERNST; Elektron optiği alanında temel nitelikte çalışmalarda bulundu ve ilk elektron mikroskobunu tasarladı.

BINNIG, GERD ve ROHRER, HEINRICH; Taramalı tünelleme mikroskobunu tasarladı.

1995 de PERL, MARTIN L. Tau leptonunun keşfetti.

REINES, FREDERICK; Nötrinonyu keşfetti.

2000 de ALFEROW, ZHONES I., KROEMAN, HORWERT, KİBY, JACK S. ; Modern İletişim Teknolojilerine katkı sağladılar.

2012 Fransa ‘da fiziği araştırmalarında bir çığır açacak ve, mevcut teorilerin aradığı birçok sorunun cevabı –evrenin oluşumu da dâhil olmak üzere- yanıtına zemin olacak, Cern deneyi gerçekleştirildi.cern-1024x576

yüzyıldaki en önemli (ve tartışmalı) gelişmelerden biri de genetik mühendisliğidir.

2000 yılı sonrasında, Otomasyon, robotlar ve yapay zeka, alanında daha önce başlayan çalışmalarda önemli gelişmeler oldu ve olacak da.

 

Pin It on Pinterest