BİR İNSAN NASIL BU KADAR…

 Gökyüzüne, bağımsızlığa, özgürlüğe ve barışa hasret “sevgili gazeteci arkadaşlarım” için yazmıştım. Bir insana ve bir adama dair onlarla paylaşmak istediğim sorularım vardı. Yanlış adres nedeniyle taş duvarı aşamadı, yerine ulaşmadı. Belli ki yaşam içeride de (gözaltında,sorguda, mahkemede, cezaevinde) dışarıda da (radyoda, televizyonda, gazetede, dergide) bir kez daha korkuya yenildi. Ama bugün olmazsa yarın, takkenin düşeceğinden, kalemlerin kırılacağından, yetmez ama’nın yetti ama’ya dönüşeceğinden, soruların yanıtlanacağından hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bunca bedel ödendikten sonra, yeter ki sormanın yaşamak demek olduğu anımsansın.

BİR İNSAN NASIL BU KADAR görmez duymaz anlamaz olabilir; ve gazetecisi yazarı, yargıcı savcısı, öğretmeni öğrencisi, askeri polisi ile koca bir halk “vesayet tutsağı” parlamentosunu, “niyet yargılayan” mahkemelerini, “gazeteci toplama kampı” cezaevlerini, çocuklarının “geleceksizliğini”, emperyalizmin “mayın eşeği” olan dış politikasını nasıl bu kadar sorgusuz sualsiz denetimsiz bırakabilir?

İKİ İNSAN NASIL BU KADAR anti demokrat, anti laik, militarist, emek karşıtı, örgüt düşmanı, ezenin dostu, ezilenin kırbacı, şovenist, şeriat yanlısı, tutucu, ırkçı, gerici olabilir?

ÜÇ İNSAN NASIL BU KADAR temel insan haklarına yabancı; özgür ve demokratik bir ülkede barış içinde yaşamaya hoşgörüsüz, sövene dilsiz, dövene elsiz, sevgisiz, saygısız bir siyaseti savunur?

DÖRT İNSAN NASIL BU KADAR ilim ve irfandan uzaklaşabilir? Eleştirinin olmadığı, protestonun yasaklandığı, karşıt olmanın suç sayıldığı, küfrün hakaretin, aşağılamanın serbest olduğu; tanklı toplu, cipli coplu, takkeli tespihli düzene ‘demokratik hukuk devleti’ diyebilir?

BEŞ İNSAN NASIL BU KADAR kendini kaybeder; rüşvetçi, zimmetçi, ihale fesatçısı, delil karartıcı, kara paracı, sahtekârlı, hırsızlı, dolandırıcılı, banka hortumculu, rantcılı, uyuşturucu tacirli, silah tüccarlı, kaçakçılı, soygunculu, vurgunculu mafyöz bir düzenden yana olabilir?

ALTI İNSAN NASIL BU KADAR siyaset ahlakını görmezden gelebilir? Ülkenin geleceğini finans kapitalin denetimindeki İslam sermayesinin en gerici, en şoven, en emperyalist unsurlarının tam desteğindeki şeriatçı Arap ırkçılarının bölücü ümmet politikasına kolaylıkla teslim edebilir?

YEDİ İNSAN NASIL BU KADAR sorumsuzca ordunun, yargının, üniversitenin itibarsızlaştırılmasına sessiz kalır; ordunun savunma refleksine, yargının adalet duygusuna, üniversitenin eleştirisine karşı olabilir?

SEKİZ İNSAN NASIL BU KADAR resim, heykel, opera, bale düşmanı olur; basılmayan kitaptan, yazılmayan şiirden, açıklanmayan düşünceden hangi akla hizmet hesap sorar?

DOKUZ İNSAN NASIL BU KADAR “Herkesi kör, alemi sersem” sanabilir; çağdışı, okumaz yazmaz, bilgisiz, çapsız, belleksiz, görgüsüz, terbiyesiz, düzeysiz, iki yüzlü, inkârcı olabilir?

ON İNSAN NASIL BU KADAR devlet kesesinden rant dağıtıcı, yalancı, fırsatçı, beleşçi, üçkâğıtçı, külhan, tufacı, yüzsüz, arsız, hilebaz olabilir?

ON BİR İNSAN NASIL BU KADAR kaba, ayrımcı, hoyrat, acımasız, öfkeli, hırslı, intikamcı, kendini beğenmiş, kibirli, inatçı, bilim düşmanı olabilir?

ON İKİ İNSAN NASIL BU KADAR duygusuz, gönülsüz, görgüsüz, kinci, çıkarcı, bedavacı, anaforcu, avantacı, dalgacı olabilir?

ON ÜÇ İNSAN NASIL BU KADAR sinsi, pusucu, ihbarcı, dosyacı, fişçi, iftiracı, dedikoducu, cin akıllı, köle ruhlu, kapı kulu olabilir?

ON DÖRT İNSAN NASIL BU KADAR hak bilmez, hukuk tanımaz, dönek, riyakâr, anlama özürlü, fırıldak olabilir?

ON BEŞ İNSAN NASIL BU KADAR kurnaz, dalkavuk, geveze, patroncu, utanmaz arlanmaz, malın gözü, şeytan avukatı olabilir?

ON ALTI İNSAN NASIL BU KADAR kirli, kibirli, küflü, paslı, çürük, sömürgen, kafatasçı, gerici, vurdum duymaz olabilir?

ON YEDİ İNSAN NASIL BU KADAR açgözlü, doymaz, insafsız, izansız, ruhsuz, görmez, duymaz, anlamaz olabilir?

ON SEKİZ İNSAN NASIL BU KADAR insansız, şefkatsiz, dengesiz, uyumsuz, duygusuz, zevksiz, kinci, intikamcı olabilir?

ON DOKUZ İNSAN NASIL BU KADAR akıldan, doğruluktan, iyiden, güzelden, hoşgörüden, sevgiden, barıştan yoksun olabilir?

İNSAN OLARAK DOĞAN BİR İNSAN NASIL BU KADAR ümidin ve hayatın düşmanı olabilir?

 

ERBİL TUŞALP

Pin It on Pinterest