DİNCİ İDEOLOGLAR AYDIN OLAMAZ

İhsan Eliaçık adlı ilahiyatçı, dün söylediğini bugün de söyledi. Düşmanlarını net açıkladı. Dün onun söylediklerinden habersiz olanlar, onun bugün açıkladıklarını yeni bir şey gibi gördüler. İhsan Eliaçık sıkı bir  şeriatçıdır. Bugüne kadar şeriatçı olmadığını açıklamamış olan İhsan Eliaçık toplumsal düzenin İslami kurallara göre yöneltilmesini amaçlayan dincidir.

Sosyal medyada Eliaçık, “Daha epey anlamayacağınız şeyler: İŞID’cilik ve fanatik ateistlik birbirini besler. Gece gündüze muhtaç bana da sen lazımsın halleri” mesajını yayımladı. Bu mesaj, İ.Eliaçık’ın ideolojik, siyasi vasfının ifadesiydi.

Öteki şeriatçılarla  İslami düzeni inşa yönteminde ayrılan Eliaçık’ın; ateistleri IŞİD’çileri aynı kefeye koyması şaşırtıcı değildi.

Mesajın yayımlamasına gelen tepkilere Eliaçık’ın verdiği  yanıt da, İslamcı ideologların sıkıştığında verdiği yanıtlarla aynı vasıfta oldu.

Tepkiler karşısında Eliaçık;  “Militan ateist İŞID’e bakıp Kur’an terör kitabı, Muhammed uçkur düşkünü, sübyancı vs.der, dindar da buna bakıp İŞID’e kayar, böyle bir şey. İŞID’e karşı dini ve fikri mücadelemizi destekleyeceğine militan ateist, ‘din İŞID’in yaptığıdır, Eliaçık yalancı’ diye yaygara yapıyor” diye yazdı.

Eliaçık’ın yazdıklarına karşı oluşan tepki mesajlarına karşı, ” militan ateist, ‘Eliaçık yalancıdır’ diye yaygara yapıyor.” şeklinde yakınması, suçüstü yakalanmış bir dincinin zikridir.  Eliaçık’ın  bugüne kadar söyledikleri onun kimliğinin ne olduğunun kanıtıdır. Eliaçık - Kopya

İhsan Eliaçık duruma uygun renk değiştiren bir bukalemundur. Bir konuşmasında “ateistle aynı cehennemde yanmaya razıyım” diyerek, ‘ateistlerin cehennemde yanmasının kaçınılmaz olduğu’ kanısını açıklayan Eliaçık; başka bir konuşmasında ;” ateistler, agnostikler cehenneme gidecek diyenler yalancıdır” diye açıklama yapabilen bir demogogdur.

İhsan Eliaçık’ın mesajında aktardığı düşünce yeni değil. Eliaçık, dün söylediğini bugün tekrar etti. AKP karşıtlığına soyunduğu dönemde bir televizyon programında İhsan Eliaçık kendisi gibi düşünen müslümanların konumunu ve üstlendikleri rolü; ” AKP iktidarı döneminde insanlar dinden soğudular ve dinsizlik uçurumunun kenarına geldiler. Ateistlik uçurumuna düşecekler. Biz uçurum kenarındaki barikatız ”  diye açıklamıştı.

Bu açıklama İhsan Eliaçık’ın gerçek amacının ne olduğunun net ifadesiydi. İhsan Eliaçık, konuşmalarında ateizmi “uçurum” olarak gören bir dinci olduğunu, dolayısıyla dinsizlere tahammülünün olamayacağını zımnen açıklamasına karşın bazı sosyalistler ve demokratlar onu siyasi zeminde farklı yere koydular. Şimdi Bu demokrat ve sosyalistler; İhsan Eliaçık, Ateistleri IŞİD ile aynı yerde gördüğünü açıklayınca şaşırdılar.

Bir dinciye olduğundan farklı misyon yüklerseniz, şaşırırsınız. Oysa İhsan Eliaçık dün de aynıydı bugün de aynı.

Belirtmek gerekir ki; İhsan Eliaçık, ilahiyatçıdır, din ideoloğudur. O, din meselesine herhangi bir dindar yurttaş gibi yaklaşmaz. O ideolojik ve siyasi duruşu itibariyle şeriatçıdır.ihsan-eliacik_468246

İhsan Eliaçık AKP karşıtı olarak piyasaya çıktığında, çoğu sosyalist onu demokrat saydı ve onun aydın olduğundan bahisle önemseyerek  dinledi.

Bir dincinin aydın olması eşyanın tabiatına aykırıdır. Çoğu Marksist, İhsan Eliaçık’a her zaman kuşkuyla yaklaştı ve her platformda ve özel görüşmelerde İhsan Eliaçık gibi  dinci demogoglara karşı dikkatli olmak gerektiğini vurguladılar. Çünkü Eliaçık’ın AKP eleştirisi, sosyalistlerin AKP eleştirisine hiç yakın durmadı.

İhsan Eliaçık İslam dinine aykırı hareket ettiği ve insanların dinden uzaklaşmasını sağladığı iddiasıyla AKP iktidarına karşı çıktı.

Eliaçık’ın  IŞİD karşıtlığı da bu eksende oluştu.

IŞİD gibi  insanlık düşmanı örgütlerin, Kuran’ı rehber kabul edip gerçekleştirdikleri  eylemleriyle özellikle demokrat insanların, İslam dininden uzaklaşmasının önünü açması İhsan Eliaçık gibi şeriatçıları kaygılandırdı. Bu kaygı nedeniyle  İhsan Eli açık gibi dinciler eleştiri oklarını  IŞİD ‘e yönelttiler.image001326

Pratiğiyle İslam dininin  altını oyduğunu kabul ettiği için  İhsan Eliaçık’ın IŞİD ‘i düşman ilan etmesi olağandı. Bu nedenle  İhsan Eliaçık’ın düşman gördüğü ateistlerle öteki hasmı IŞİD’i  aynı noktada sayması onun kimliğine uygun bir yaklaşımdı.

Ateistlerin insanlık düşmanı, doğa düşmanı, canlı düşmanı olmadığını, katil olmadığını çok iyi bildiği halde İhsan Eliaçık’ın, ateistleri IŞİD ile aynı kefeye koyan açıklamasına şaşırmamak onun tavrının nedenini kavramak gerekir.

Dip not olarak şunu da ifade etmek gerekir ki; İhsan Eliaçık IŞİD’le gerektiğinde ideolojik zeminde biraraya gelir ama ateistlerle asla. İslami dinciler için ateistler IŞİD’ cilerden daha büyük tehdittir. Aksini söyleyen dinciliğin ne demek olduğunu anlamıyor demektir.

İhsan Eliaçık’ın muhalif tavrının analizi gerçekçi olmalıdır.

İhsan Eliaçık AKP’nin kapitalist sistemle uzlaştığından bahisle AKP yi hasım saydı.  Kapitalizmin dini yıpratması ve gündemden çıkarması olgusu Eliaçık’ın kapitalizm karşıtlığının nedeniydi. Onun kapitalizm karşıtlığı; sosyalistlerin kapitalizm karşıtlığıyla zıt bir noktada duruyor. İlahiyatçı demogogların  kapitalizm karşıtlığı; kapitalizm öncesine (feodalizme) ait bir toplumsal sistemin inşası isteğine dayanıyor;  sosyalistlerin kapitalizm karşıtlığı, kapitalizmi ve feodalizmi reddeden yeni bir sistemin inşası isteğine dayanıyor.KAPİTAL 2

İhsan Eliaçık’ın İslam dini savunucusu olarak ateizm düşmanı olması normaldir. Bu onun “demokrat ve aydın” olmasının önündeki bariyerdir. Ateizme karşı olmak, onun ideolojik kimliğinin varoluş zeminidir; olmazsa olmazıdır. Bir dindarın, ateizme hoşgörü ile bakması varoluş zemininin altından kaymasına hoşgörü ile bakması demektir.  İhsan Eliaçık’ın ateizme hoşgörü ile bakacak kadar demokrat ve aydın olabilmesi mümkün değildir.

İhsan Eliaçık, ideolojik vasfını ve siyasi duruşunu yanlış anlayanları uyarıyor . Kendi mahallesinde herhangi bir yanlış anlaşılmaya meydan vermemek için  konumuyla ilgili  mesaj verme ihtiyacının hasıl olması nedeniyle yaptığı açıklamadır sözleri. O kadar.

İhsan Eliaçık bu açıklamasıyla ; kendisine demokrat, aydın misyonu yükleyeleyerek kendi mahallesinde “itibar yitirmesine” neden olan kişilere de ayar verdi.

Sonuç; hangi renk ve formda olursa olsun şeriatçı ideologlardan “demokrat” olmaz, Aydın olamaz.

AKP karşıtlarıyla siyasi ittifak yapılabilir kanaatinde olanların, bu durumu gözden uzak tutmaması da zorunluluktur.

 

 

Pin It on Pinterest