DİYANET’TEN KURBAN / FAİZ GAFI

“Kurban bayramı” tatilinin kaç gün olacağını Cumhurbaşkanı belirledi. Tayyip Erdoğan’ın tatilin süresini belirleyen kararında ise turizm şirketlerinin ısrarı etkili oldu.

Hükümet her zaman ki gibi sanki kararı kendisi alıyormuş havasında, Bayram tatilinin 10 gün olacağını turizmcilere ve “tatilcilere” müjdeledi.

Diyanet işleri Başkanlığı da Dini bayramın süresinin ne kadar olacağını siyasi iktidar sahibinin belirlenmesine her zaman ki gibi sessiz kaldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı “Laik bir ülke de” ! Siyasi iktidarın din işlerine kaide koyma absürtlüğü üzerinde hiç durmayarak, dostlar alışverişte görsün hesabı, iş yapıyor görünerek;“ kurbanlıkların nasıl alınacağına “ ilişkin açıklama yaptı.znHLtEYGQXI

Görev ataması Cumhurbaşkanı’nın iki dudağı arasında olan Diyanet İşleri Başkanı kendinden beklenen emirerlik görevinin gereğini yaptı. Kulağı sürekli Tayyip Erdoğan’ın emrinde olunca gaf yapması kaçınılmaz olan Başbakan gibi Diyanet Başkanı’nın da yeni bir gafa imza atması kaçınılmaz gerçekleşti.

Diyanet İşleri Başkanlığı kurban alacakların izleyeceği yolu açıklarken; kişinin kurbanlık için “faizli borç alması durumunda faiz verme yasağını işlediği için günaha girmiş olur.” Fetvası verdi. Başkan’ın; ‘Sanki bankaların faizsiz kredi vermesi mümkün olabilirmiş gibi’ yaptığı bu açıklama şaşkınlık yarattı.

Diyanetin açıklamasında çelişkiye düşmesinin  gerçek nedeni; toplumu yönetmek için “dini kullanan” siyasi iktidarın,  iktisadi hayatla dini kuralları uzlaştırma isteği ve çabasıdır. Kapitalizmin toplumsal ilişkileri belirlediği, toplumsal hayatın kapitalizmin işleyişine göre biçimlendiği ülkelerde, eski üretim ilişkileri üzerinde inşa edilen dini sistemin kurallarının uygulanması mümkün değildir. Maddi durumun olanak sunmadığı bir kuralı geçerli kılmaya zorlarsanız çelişki  kaçınılmaz gerçekleşir.   Siyasi iktidarın esir aldığı akılla, dini kuralları maddi gerçekliğe uydurmağa kalkan din adamlarının gaf yapması olağandır.diyanet_isleri_baskanligi_dib_tekniker_alimi_tercihleri_basladi_h31000_66bac

 Diyanet İşleri Başkanlığı, Faizin günah olduğunu vurgulayarak esasında İslam dininin, Kapitalist sistemin saç ayağından biri olan banka türü kurumları reddettiğini ilan etti. Ancak öte yandan kapitalist sistem içerisinde bankaların olmazsa olmaz  gerçekliğine boyun eğerek dini kuralı “duruma” uyarladı.

Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı bu uyarlamayı yaparken; Bankalarla şu veya bu nedenle mali ilişki içerisinde olan toplumun büyük çoğunluğunun dini açıdan günahkar olduğu yargısını da  zımnen açıklayarak “büyük” bir gaf yaptı.

Zaman zaman siyasiler ve din adamları tarafından yapılan bu eleştiriyi Bankaların da, “kulak tıkayarak” geçiştirmeği tercih etmesi de dikkat çekti.

  DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ AÇIKLAMA METNİ Diyanet İşleri Yüksek Kurulu, kredi kartı ile kurbanlık satın alınmasıyla ilgili yaptığı açıklama şöyle;diyanet-isleri-baskanligi-logo-vector-400x400 “Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak, kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir. Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir. Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, ergen , dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip olan bir müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir İster vacip isterse nafile olarak kurban kesecek kimse, kurbanını peşin satın alabileceği gibi, borçlanarak da satın alabilir. Bu, kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak , faizli borç alması durumunda faiz verme yasağını işlediği için günaha girmiş olur. Kendi imkânlarıyla kurban kesemeyecek olanların böyle yöntemlere başvurmaları dinen uygun değildir. Kurban, ‘Allah´a yakınlaşma’ niyeti ile yerine getirilen bir ibadettir. Bu amaç kişinin kendi mülkiyetindeki hayvanı kurban etmesi ile gerçekleşir Mülkiyet, hayvanı bizzat yetiştirme, hibe veya miras yolu ile olabileceği gibi satın alma yolu ile de gerçekleşebilir. Esasen vadeli satış caizdir. Taksit ise, borcun ödenmesinin belirli birkaç zamana vadeli olarak geciktirilmesidir. Buna göre taksitlendirme yolu ile satın alınan bir mal, alıcının mülkiyetine geçtiğine göre, bu yolla alınan bir hayvanın kurban edilmesinde bir sakınca yoktur.”

Pin It on Pinterest