EĞİTİM BİR-SEN Fetva verdi

 

 Eğitim Bir-Sen AKP’nin hedeflediği esas amacın anlaşılmasını sağlayacak bir adım attı.

Bazı sivil örgütler doğrudan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla hareket ediyor; Bu örgütlerden birisi de; Eğitimciler Birliği Sendikası, Yeni eğitim politikasının şekillendirilmesinde önerileri pratiğe yön veren ve hükümet tarafından bir dediği iki edilmeyen Eğitimciler Birliği Sendikası yeni döneme uygun önerisini gündeme getirdi.

Önerinin AKP yönetiminin de üzerinde; doğrudan RTE’den geldiği AKP çevrelerinde konuşuluyor. RTE’nin; bazı konuları kendisi açıklamadığı ve bunu bazı “sivil” örgütler tarafından dillendirilmesini sağladığı, tepki yoğunlaşırsa sahip çıkmadığı; tepki elimine edilirse güya “örgütlerden gelen” öneriyi desteklediği, sık başvurduğu bir taktik.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, tüm eğitim kademelerinde müfredatın yenilenmesine ilişkin yapılan çalışmaların sonuçlanmak üzere olduğunu duyurmasının ardından; AKP kadrosu olduklarını doğrudan açıklamakta sakınca görmeyen ve hatta bu ilişkiyi göğüslerini gererek açıklayan Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir- Sen) yönetimi, beklenen bir adım attı. Güncel durumdan kopuk olmayan bu hareketin, “Başkanlık” süreciyle doğrudan ilişkili bir algı oluşturma hedefli olduğu açık.mufredat_2

Yeniden yapılandırılan müfredat için; AKP yandaşı 50 akademisyen ve 400 öğretmen tarafından hazırlandığı belirtilen raporda;

“Ortaokul ve lise müfredatlarından inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersinin çıkarılması, din dersinin İslami ağırlıklı olmak üzere birinci sınıftan itibaren verilmesi” önerileri yer aldı. Ve asıl önemlisi; “15 Temmuz eğitim programlarında yer almalıdır.” vurgusu yapıldı.

Bu anlamda;

Raporun sunumunda; “ tek tipçi ve farklılıklara izin vermeyen bir eğitim anlayışı olarak ‘Kemalizm’ adı altında Cumhuriyet elitleri, dini bağların güçlü olduğu ümmetçi bir toplumdan seküler bir Türk ulusu inşa etmeyi kendilerine hedef olarak tanımlamaktadır. Bunu gerçekleştirmek için din ifadesi anayasadan çıkarılmış, din dersleri, Arapça ve Farsça dersleri müfredattan çıkarılmış ve geçmişle bağı koparmak için alfabe değiştirilmiştir. Pozitivist bir bilim anlayışı çerçevesinde modern eğitim sistemi tasarlanmıştır. Aklı ve bilimi kutsayan ve dini aşağılayan pozitivist anlayışı ile insan yetiştirmek hedeflenmiştir” denilerek Cumhuriyet’in ilk yıllarından başlayan eğitim reformları hedef alındı. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretim programının genel amaçlarını inceleyen Eğitim-Bir-Sen, “din ve laiklik” alanındaki konuların “amacı aşan genişlikte ele alındığı” sonucuna ulaştı. Denildi.

Eğitim Bir-Sen yönetiminin rapora yansıttığı AKP zihniyeti; dini değerlere verilen önemi yansıtmıyor. Halkın dini değerlerine önem veriliyormuş gibi tavır alınarak; Kemalizm’in din düşmanı olduğu algısı yaratmak ve bu algı üzerine Kemalizm’e karşı savaş hedefleniyor.

Raporda; İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersleri ve Cumhuriyet’in kuruluşunda yer alan devrimlere saldırılıyor. Cumhuriyetin kuruluş sürecinde gerçekleştirilen şapka ve kıyafet inkılabının “düşünce ve kanaat hürriyeti”, tekke ve zaviyelerin kapatılmasının “din ve vicdan hürriyeti”, Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun “eğitim hakkı” ihlali yarattığı savunularak ders kitaplarının yeniden düzenlenmesi talep edilmiştir.” Diye açıklanıyor.

“İnkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi programlarında yer alan Atatürk ilkelerinden bazılarının günümüzde geçerliliği kalmadı” iddiasıyla “Bu yüzden derse ait kazanımlar günlük hayatta işe yaramayacağı düşüncesiyle öğrenciler tarafından yeterince dikkate alınmamaktadır” deniliyor.

İŞTE O ÖNERİLER:

-15 Temmuz eğitim programlarında yer almalıdır.

-Talim Terbiye Kurulu yeniden yapılandırılmalı.

-İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi ortaokul ve lise müfredatından çıkarılmalı.

-Din ve ahlak eğitimi birinci sınıftan itibaren verilmeli.

-Öğrencilerin Kuran’ı Türkçe seslerle seslendiremedikleri için Kuran okuma öğretim programı yapılandırılmalı.

-Öğretim programları ve merkezi sınavlar arasında ahenk sağlanmalı.

-Haftalık ders saatleri azaltılmamalı.

Önerileri raporda yer aldı.

Önerilerin eksenini belirleyen

-İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi ortaokul ve lise müfredatından çıkarılmalı.

-15 Temmuz eğitim programlarında yer almalıdır.

maddeleridir. Öteki maddelerin hepsi ana amacı besleyen araçlardır.

AKP’nin iktidar olduğu süreçte, esas amaç doğrultusunda halkın dini inançları oldukça etkili ve yaygın kullanıldı. Bugün de her adımda AKP yönetimi siyasi iktidarın bekası için dini inançları payanda olarak kullanmayı sürdürmektedir.

ESAS AMAÇ NE ?

Esas amacı anlamak için Süreci doğru analiz etmek gereklidir;

15 Temmuz sonrası; AKP yandaşı medya, kurumlar ve AKP kadroları; 15 Temmuz tarihinde gerçekleşen olayları; “İşgal ve Kurtuluş” vurgusu ile açıkladılar. Bu propaganda furyası, Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkeyi “işgalden” kurtaran ve Türkiye’yi yeniden inşa eden önder olduğu” kanısını topluma benimsetmek doğrultusunda yürütülen algı harekatının parçasıydı.

Atatürkçülüğe karşı doğrudan Erdoğancılık savunusu “trajik- komik” bir durum olacağı nedeniyle Atatürkçülüğe karşı gard alma ve saldırma cesareti olmayan kurumlar ve kişiler; Atatürkçülük karşısına dini değerleri koyarak, “arkadan dolaşma” politikasına sarıldılar.

Bu noktada görülmesi gereken; Hedeflenen esas amacın; Recep Tayyip Erdoğan’ın mutlak muktedir olmasını sağlamaya yönelik olarak RTE’nin “Büyük Önder” olduğu kanısını topluma benimsetmek olduğudur.  Bu hedefe ulaşmak için tüm değer ve kurumların kullandığı genel kabul gören bir olgudur.

Pin It on Pinterest