ERDOĞAN AKP IŞIĞINI SÖNDÜRÜYOR

 21 Mayıs 2017 tarihinde   gerçekleştirilen AKP Genel Kongresinde Recep Tayyip Erdoğan’ın Genel Başkanlığı ilan edildi.

Şaibeli Referandum ile kabul edilen Anayasa değişikliğinin diğer maddelerinin yürürlüğe girmesi beklenmeden, HSYK üyelerinin hemen seçilmesine ilişkin maddesi ve “Cumhurbaşkanının partili olabilmesine olanak tanıyan” maddesinin yürürlüğe girmesi “özel” bir maddeyle öne alındı ve Anayasa değişikliğine istinaden Recep Tayyip Erdoğan AKP’ye üye oldu ve acele biçimde AKP kongresi toplandı. AKP Genel Kongresi, gerçek anlamda bir kongre değildi. Recep Tayyip Erdoğan’ın herkese malum “Tek adamlığının” sözde “onaylandığı”  formalite bir toplantı oldu.

“Recep Tayyip Erdoğan Bu anayasa değişikliği ile Partili Cumhurbaşkanı olduysa; O halde 16 nisan öncesi sergilediği AKP Genel Başkanı olarak davranma pratiği; yasa dışıydı” fikri hukukçuların ortak kanaatidir.Erdogan

Recep Tayyip Erdoğan; Partili cumhurbaşkanı olmak ve HSYK üyelerinin seçimi konusunda acele davranmasının nedeni de; suç işleme durumuna meşruiyet elbisesi giydirmek istencidir.

Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP Genel Başkanı olmak için bu kadar acele davranmasının gerekçesinin; “Hayır tavrının” “tedirgin edici” baskısı altında tüm dizginleri elinde tutmak arzusundan kaynaklandığı, AKP çevrelerinde açıkça dillendiriliyor. Bu dikenli yolda yürürken RTE’nin, Binali Yıldırım dahil hiçbir bakana ve AKP yöneticisine güvenmemesi; RTE’nin doğrudan dizginleri elinde tutmak ısrarının gerekçesidir. Bu durum;  tüm AKP yöneticilerinin ve milletvekillerinin, üstlendikleri “işleri” becerecek yetenekte olmadığı konusunda  Erdoğan’ın kesin kanaati olduğunu açıklıyor.

RTE Monark olmak istiyor.  Tek adam rejimi; Tüm kurumları tek elden ve doğrudan yönetmektir.

Tek adam yönetimi, aynı zaman da parti türü örgütlenmenin reddi anlamına geliyor.18057997_10154682887807123_6120878256403586410_n

AKP’ nin ışığını yakanların çoğu tasfiye edildi.  Tüm kurucuları tasfiye eden Erdoğan, “Tek adam olma” hırsıyla,  AKP’nin kurumsal varlığını sonlandırmak için son adımı da attı.

 Tayyip Erdoğan hegemonyasının artışı oranında; AKP’nin politik varlığı aşındı. AKP ‘nin siyasi varlığı Erdoğan’ın kişisel iktidarının gölgesinde kaldı.

Erdoğan’ın her pratiği; AKP ‘nin ışığını söndürüyor. RTE, AKP nin kurumsal varlığının lağvedilmesini ve yalnızca ismen var olmasının yolunu döşüyor. Recep Tayyip Erdoğan’ın mutlak muktedir olması; AKP’nin kurumsal vasfını da sona erdirecek.

Yeni dönemde, mutlak muktedirin etrafında şekillenen ve yalnızca onun emirleriyle hareket eden bir cemaat oluştuğunda; AKP  parti vasfını tamamen yitirecektir.

AKP; ANAP ve DYP’nin yazgısına benzer bir yazgıyı kaçınılmaz yaşayacak.

Tek adam iktidarı, devletin biçim değiştirmesi olduğu gibi AKP içerisinde de tek sesin egemenliği demektir ki; Bir organizasyonda tek sesin egemenliğinin olması; fikri yoksulluğun da zeminidir . Fikri kuraklığın olduğu yerde; kurumlar da yok olur.

Ama asıl önemlisi; Fikri zenginliğini olmadığı yerde, muktedirin egemenliğinin de altı oyulur.

Bu durumun, uzun erimde Türkiye siyasası için avantaj olduğunu da teslim etmek gerekli.أردوغان

Partinin lağvı demek olan durum; Bazı AKP yöneticileri tarafından olumlu karşılanmıyor. Ancak RTE : “Bugüne kadar bu partiye (Bana demek istiyor!) kim arkasını döndüyse iflah olmadı.” tavrı ve söylemiyle yoğun psikolojik baskı kurdu. Ama bu baskının yarattığı ağır havadan yöneticilerin hoşnut olmadıkları açık; yaşanılandan tedirgin kadrolar, AKP’yi kaçınılmaz sona götüren RTE’nin karşısına çıkma cesareti de gösteremiyorlar. Açık söylemek gerekirse Bu unsurlar “hançerlerin üzerini” örttüler ve “sotaya yattılar”.

Yeni döneme sevinç çığlıklarıyla giren  fanatiklerinin, alkışlarla karşıladığı “tek adam yönetimi”; aslında AKP’nin varlığının zemini olan siyasanın altına konulan dinamittir. AKP kurmayı; ülkenin olduğu kadar kendi kaderini de tek adamın eline vererek, kendi evinin ışığının söndürülmesi  fermanının imzalanmasına seyirci kaldı.

Erdoğan’ın muktedirliğin  inşası, yani AKP’nin ışığının sönmesi; İslami iktidar pratiğine “kurtuluş umuduyla” bağlanan  “halkı” hüsrana uğratacak önemli bir adımdır.

“Her şerde bir hayır vardır.”

Şimdiden somut alametler mevcut; Tek adam rejiminin sonu; demokrasinin inşa olanağı olacak.

18.05.2017

BABÜR PINAR

Pin It on Pinterest