FETVA VERİLDİ ; PAHALILIĞI YARATAN ALLAH !

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini konulardaki en yüksek karar ve danışma organı olan Din İşleri Yüksek Kurulu, telefonla ya da internet üzerinden sorulan soruları yanıtlayarak fetva veriyor. Bazı fetvalar internet sitesinde konu başlıklarına göre sürekli yayımlanıyor. Çoğu fetva dikkat çekici ve kurum yöneticilerinin ideolojik ve siyasi rengini açığa vuruyor. 20 Temmuz’da paylaşılan bir fetva da Diyanet işleri Başkanlığının siyasi vasfının belgisi olarak dikkat çekti.

“Ticarette kâr haddi var mı?” sorusu üzerine verilen fetvada, “İslam dininin, alım satım akitlerinde kesin bir kâr haddi koymadığı, bunu piyasa şartlarına bıraktığı” belirtildi. Ancak fetvada yer verilen bir hadis dikkat çekti. İlgili hadis şöyle:

“Konuyla ilgili olarak Allah resulü, fiyatlar artmaya başladığında kendisinden bu duruma müdahale etmesi istendiğinde şöyle buyurmuştur, ‘Şüphe yok ki fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren, rızıklandıran ancak Allah’tır. Ben sizden herhangi birinin malına ve canına yapmış olduğum bir haksızlık sebebiyle o kimsenin hakkını benden ister olduğu halde, Rabbime kavuşmak istemem.’”

“YETKİSİ VAR”

Hadisin doğruluğu tartışma konusu; ama önemlisi Diyanet yetkililerinin bu hadise başvurması ve siyasi araç olarak kullanmasıdır.

Öte yandan fetvada, piyasada suiistimaller olduğu, karaborsacıların devreye girerek halkı mağdur ettikleri, özellikle halkın zaruri ihtiyaçları sayılabilecek mallarda aşırı fiyat artışları yaşandığı durumlarda, kamu otoritesinin fiyatlara müdahale etme yetkisinin olduğu vurgulandı.

Diyanet yetkilileri dini metinleri siyasetin aracı olarak kullanırken, sürekli çukura düşüyorlar.

Hem “fiyatları tayin eden Allah “ diyeceksiniz. Hem de “piyasada suiistimaller olduğu, karaborsacıların devreye girerek” pahalılığı yarattığını vurgulayacaksanız.

Sormazlar mı? Madem pahalılığı yaratan Allah; o halde  pahalılığı oluşturması için karaborsacılara görev veren de Allah değil midir?

Allah’ın pahalılık oluşturma görevi verdiği karaborsacılara, tefecilere müdahale edecek olan kamu görevlileri; Allah’ın Hikmetine karşı gelmiş olmayacaklar mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri; açık açık, kamu görevlilerini günah işlemeye çağırdı.

Cesaret edip bu çağrıya uyacak babayiğit kamu görevlisi çıkacak mı; göreceğiz.

Pin It on Pinterest