Kürt Sorunu’nun çözümü için çağrı

 
 

Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, Kürt Sorununun  çözümü için  PKK’ye, AKP hükümetine ve Siyasi parti yöneticilerine çağrıda bulundu.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), “39. Girişim ve İş Dünyası Konseyi”’ni 13. Mayıs.2017 tarihinde Diyarbakır’da gerçekleştirdi. Toplantıya Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ile Türkiye’nin her bölgesinden  iş dünyası örgütlerinin temsilcisi isimler katıldı.

Toplantıda  TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik konuştu. Bilecik konuşmasında;  Kürt sorununun “barışçı” ve demokratik çözümü için  çağrı yaparak, “Önümüzdeki dönemde, silahlı mücadelenin bir daha geri dönülmemek üzere muhakkak terk edilmesini ve bunun koşullarının sağlanmasını arzu ediyoruz” dedi.

‘Siyaset kanalının önü açılmalı’

Çözüm sürecinde  halkın Kürt meselesinin barışçıl çözümü yönünde eğilimini açıkça ifade ettiğini   belirten Bilecik; “Bunun için siyaset kanalının önünün açılması ve siyasetin, diyalogun çözümün mimarı olmasını sağlayacak koşulların oluşturulması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye mutlak özgürlükler, hukuk devleti, özgürlükleri ve vatandaşın güvenliğini kusursuz sağlayabilen özgüvene ve güce sahiptir” diyerek konuşmasını sürdürdü.,2u1k4a_4NEyFdO-KmY1yow

Demokrasi, ekonomi ve Avrupa Birliği ile ilişkiler alanında atılacak her türlü adıma iş dünyasının destek olacağını ifade eden TÜSİAD Başkanı, “Şimdi Türkiye için toplumsal özgürlük, çoğulculuk ve dayanışma içinde ilerleme zamanıdır. Ülkemizin önünde, Meclisin ve hükümetimizin odaklanmasını önerdiğimiz ve kararlılıkla destek olacağımız somut bir reform gündemi bulunuyor” dedi.

‘OHAL koşulları sonlandırılmalı’

TUSİAD yönetimi olarak önerilerini Demokrasi, Ekonomi ve Avrupa Birliği ile İlişkiler olarak üç başlık altında özetlediklerini ifade eden Başkan Bilecik, “Hukuk, demokrasi ve özgürlükler toplumu olmak ulusal menfaatlerimiz açısından elzemdir. Bunlar olmadan; katma değer ve istihdam yaratmaktan, nitelikli yatırım çekmekten bahsetmemiz ne yazık ki mümkün değil. İhtiyacımız olan, hesap verebilirlik ve liyakat ilkeleri temelinde oluşturulacak açık, saydam idare ve demokratik toplum düzenidir. Aksi takdirde, rekabet yarışında hak ettiğimiz yeri alamayız. Bu yönde, öncelikle 15 Temmuz darbe teşebbüsünün zorunlu kıldığı olağanüstü hali geride bırakarak, olağan hukuk devleti ortamına mümkün olan en kısa sürede dönülmesi gerekiyor” değerlendirmesi yaptı.

‘AB üyelik süreci temel önceliktir’

Avrupa Birliği ile yaşanan sorunların aşılması gerektiğine dikkat çeken Bilecik, “AB üyelik süreci Türkiye açısından temel önceliktir ve TÜSİAD’ın da temel gündem maddesidir. Geçtiğimiz dönemde hem Türkiye’den hem de AB’den kaynaklanan nedenlerle geleceğe yönelik karşılıklı güvensizlik oluştuğu bir gerçek. Ancak, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik süreci, küresel ölçekte rekabetçi bir ülke olmak adına olmazsa olmazdır. Unutmayalım ki, AB üyelik süreci, sağladığı rekabet gücü, sosyal refah, teknolojik ilerleme, finans, yatırım, ihracat, turizm ve öngörülebilir bir hukuk devleti düzeni unsurlarıyla Türkiye’nin milli menfaatidir” dedi.ali-koc-baskan-yardimcisi,oR8M5EYufk-GVFELQIwzmQ

‘İç politikaya yönelik söylemlerden kaçınılmalı’

Karşılıklı olarak kısa vadeli ve iç politikaya yönelik söylemlerden uzaklaşması gerektiğini belirten TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, “Yapıcı bir dille politika üretmeliyiz. Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi gibi konular bu perspektifi kolaylaştırıcı araçlardır. Bu alanlarda ilerlemenin sağlanması, Türkiye’nin yatırım ortamını çok kısa zamanda hissedilecek şekilde olumlu etkileyecektir. Bizler Avrupa’daki güçlü networkumuz ile karar alıcılar, iş dünyasındaki muhataplarımız ve kanaat önderleriyle temasta kalmaya ve bu misyon ile çalışmaya devam ediyoruz. İnanıyoruz ki demokrasi, ekonomi ve AB süreci başta olmak üzere reform gündeminde kararlı adımlar atmak, küresel ölçekte rekabetçi ve müreffeh bir ülke olarak önümüzü açacak, yıldızımızı parlatacaktır” diye konuşmasını sonlandırdı.

   

Pin It on Pinterest