OKUL ÖNCESİNDE İNTERAKTİF KUM DÖNEMİ

Kısa adı KET olan Kumart Eğitim Teknolojileri müze, bilim merkezi, fuar, okul öncesi eğitim kurumu ve okullara, artırılmış gerçeklik temelli kum havuzu üreterek okul öncesi eğitimde önemli rol oynuyor.

ÖZGÜVEN SAĞLAR

Teknoloji ile perçinlenmiş olan bu buluş, okul öncesinde eşsiz bir deney kompleksi, üstün bir uygulama ve eğitim aracıdır. Yetişkin ile çocuğun birlikte nitelikli bir etkinlikte buluşmasına olanak tanıyan kum havuzu, yetişkinlere, tüm öğrencilere, okul öncesi yaş gruplarına ve özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklara sayısız faydası olan bir aktivitedir. Psikomotor gelişimi destekler, özgüven kazanımı sağlar, problem çözme yetisi kazandırır, bilim ve teknolojiye ilgiyi artırır, harita okumayı ve coğrafi terimleri öğrenmeyi teşvik eder.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM DÖNEMİ

Okul öncesi eğitim kurumlarında aşağıda kısaca yer alan, yararları olan artırılmış gerçeklik temelli interaktif kum havuzu, aynı zamanda eğitim kurumunun bilim ve teknolojiyi eğitim sürecinde etkin olarak kullanmasına önemli bir gösterge oluşturur.

Fen-Doğa alanında; Çocukların merak ve keşfetme yeteneklerini kullanmalarına ve çevrelerini daha iyi tanımalarına, yaparak – yaşayarak tüm duyularıyla öğrenmelerine katkı sağlamaya olanak tanıyan bir cihazdır.Okul öncesi dönemde önemli olan çocuğun araştırma, inceleme ve gözlem yapabilme becerilerini geliştirerek, sağlam bilimsel temeller oluşturması ve bilimsel düşünmeyi öğrenebilmesidir. Çocukları araştırmaya sevk etmek ve bunun için uygun çevre olanakları sağlamaya yardımcı olur.

Öğrencilerin somuttan soyuta doğru deney yaparak kavramları öğrenebileceği nitelikte bir fen ve doğa sınıfı cihazıdır.

Öğretmenin yaratıcı bir şekilde günlük yaşama uyumlu etkinlikler hazırlamasına olanak tanıyan bir cihazdır.

Duygusal alanda; çocuk kum üzerine koyduğu objelerle kendisini duygusal olarak ifade etme imkânı bulur. Çocuk kullandığı figürlerle bilinçaltındaki duygu ve düşüncelerini bilince çıkararak duygusal rahatlığa kavuşur.

Sosyal alanda; sosyal ortam kum havuzu üzerine kurulur ve sosyal ihtiyaç ve dayanışma ruhu oyun içinde pekiştirilmiş olur.

Bilişsel alanda; kum simülasyonu üzerinde yüksek-alçak, büyük-küçük, dar-geniş, uzun-kısa vb kavramları ve beyaz, yeşil, sarı, mavi, kahverengi ve tonlarını yine çocuk oynayarak, yaparak öğrenir.

Psikomotor alanda; gelişimi hızlandıran bir cihazdır.

Yaratıcı düşünme becerileri alanında; kum, çocuğun serbest düşüncesinin ortaya çıkmasını tetikleyen bir etkiye sahiptir. Kuru ve ıslak özellikte olması, kaygan, kolay şekil alır olması ve ona verilen her şekilde renklerin değişmesi (dağ,ova,deniz…) yaratıcı gücü teşvik eder.  Hareketli simülasyon ortamında eklenecek müzikle birlikte çocuğun saatlerce yeniden sahneler, objeler yaratması, hayaller kurması, tüm kurgularını bozup yeniden yeniden inşa edebilme fırsatı yakalaması onun sanat, estetik ve yaratıcı becerilerini inanılmaz derecede geliştirebilecektir.

Mekan-matematik alanda; mekanda konum gündelik hayatla ilişkilendirilebildiği gibi okul yıllarında matematiğe de temel oluşturmaktadır. Yer, durum, doğrultu, yön gibi ilişkilerin somut olarak kavranmasına olanak tanıyan etkinlik ve oyun içeren cihaz, aynı zamanda çocuğun bu ilişkileri yaşayarak, eğlenerek öğrenmesini ve geliştirmesini sağlar.

 

Pin It on Pinterest