Sermaye Devletinin Parlamento Trajedyası: AKP’li Vekiller Sordu ‘Biz Neye İmza Attık?’

Sermaye sınıfının dikatörlüğünü maskelemek işlevinden başkaca özel bir tarihsel ve toplumsal rolü olmayan parlamento, düzen partilerinin vekillerinide traji-komik durumlara düşürüyor. İradelerini, akıllarını ve kişiliklerini, sağladıkları maddi çıkarlar ve statü karşılığında düzen partilerine kiraya veren vekiller, acizliklerini ve ’emir eri’ konumlarını sürekli tescilliyorlar.

AKP’li vekiller, sözde kendilerinin hazırlayıp oylamaya sunduğu ve ‘evet’ oyu verdiği düzenlemenin ne olduğunu ‘evet’ oyu verdikten sonra araştırmaya başladı.

İçişleri Bakanlığı’na dernek yöneticilerini görevden alma, derneklere kayyım atama, yardım toplanmasına kısıtlama ve 71 baronun “muhbirlik” olarak değerlendirdiği “avukatlara şüpheli işlemleri bildirim zorunluluğu” gibi tartışmalı birçok düzenlemede imzası olan AKP’li vekiller Meclis’te teklifin içeriğini sordu.

Teklifin görüşmeleri sırasında AKP Amasya Milletvekili Mustafa Karahocagil, “Kanun teklifinde derneklere üye olma, yönetim organlarında görev alma gibi dernek kurma özgürlüğünü daraltan düzenlemeler var mıdır?”, AKP Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, “Teklifte derneklerin yardım toplamasıyla ilgili kısıtlama var mıdır?

Yardım Toplama Kanunu’yla ilgili yapılan düzenlemelerin amacı nedir?”, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, “Suç Gelirinin Aklanmasının Önlemesi Hakkında Kanun’un 2’nci maddesindeki “yükümlü” tanımına avukatlar dâhil edilmektedir. Bu durum savunma hakkını olumsuz etkileyen bir durum olabilir mi?” diye sordu. AKP’li Komisyon Başkanı Yılmaz Tunç da bu sorulara ayrıntılı yanıt verdi.

Dernek kurma özgürlüğü ile ilgili soru soran Karahocagil ve avukatlarla ilgili bildirim yükümlüğünün savunma hakkını kısıtlama riskine dikkat çeken Kılıç 44 maddelik teklifi sunan AKP’li milletvekilleri arasındaydı. “Bu yasa değişikliği yapılsın” diye imza atan iki vekil de sorularına ancak Meclis’te yanıt buldu.

Kaynak: https://devrimcidusun.org/sermaye-devletinin-parlamento-trajedyasi-akpli-vekiller-sordu-biz-neye-imza-attik/

Pin It on Pinterest