Sermayenin Klik Dalaşında Kalamış Marina: Koç’a Vermediler, ‘Pazarlık Usulüyle’ 7 Yıl Sonra Özelleştirecekler

İstanbul Fenerbahçe’de Kalamış Yat Limanı 40 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilecek. Teklifler için son tarih 7 Temmuz 2021. Marinayı işleten Koç Holding, 2014 yılındaki ihalede verdiği 664 milyon dolar tutarındaki teklife rağmen bürokratik engeller çıkarılınca teklifini geri çekmişti.

İSTANBUL – Siyasi iktidar uzun yıllardır, politik olarak kendi çizgisinin arkasında durmayan sermaye çevrelerini devlet ihalelerini vermeyerek ‘hizaya getirmek’ yolunu izliyor. Hatta daha önce verilmiş olan işletim hakkı süreleri dolunca, en yüksek teklifi veren siyasi iktidarın çıkarlarını savunduğu sermaye kliği değil de, başka bir sermaye sınıfı kliği ise, ihaleyi alması sözkonusu olmuyor.

Sermaye klikleri arasındaki dalaşın görünen yüzlerinden birisi de Kalamış Marina idi.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ’ye ait İstanbul Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı, 40 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilecek.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) ihaleye dair ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü yöntemiyle gerçekleştirilecek. Pazarlık usulünün ihaleyi istenen şirkete/holdinge vermenin bir metodu olduğu ise daha önceki uygulamalarda görülmüştü.

Pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak. Geçici teminat tutarının 30 milyon lira olarak belirlendiği ihaleye, 7 Temmuz 2021’e kadar teklif verilebilecek.

İhaleye, gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim grupları (OGG) katılabilecek. Yatırım fonları ancak OGG’ye dahil olarak ihalede yer alabilecek. OGG, sadece yatırım fonlarından oluşamayacak, ancak yatırım fonlarının hissedarı olduğu tüzel kişiliğe sahip şirketler tek başlarına veya OGG’ye dahil olarak ihalede bulunabilecek.

2014’TE KOÇ HOLDİNG İHALEYİ ALDI AMA SİYASİ İKTİDARDAN VİZEYİ ALAMADI

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nın 23 Mayıs 2014’te gerçekleştirilen özelleştirme ihalesinde, en yüksek teklifi 664 milyon dolarla Koç Holding’in iştiraki Tek-Art Kalamış vermişti.

İhalede ikinci en yüksek teklif 654 milyon dolarla Safi Gayrimenkul ve Yatırımları Sanayi Ticaret AŞ’den, üçüncü en yüksek teklif ise 600 milyon dolarla Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri AŞ-Yılport Holding AŞ Ortak Girişim Grubu’ndan gelmişti.

Özelleştirme Yüksek Kurulu, limanın işletme hakkının, ihalede en yüksek teklif sahibi Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ’ye verilmesine dair kararı 23 Temmuz 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Ancak imar planlarında ihaleden önce taahhüt edilen değişiklikler yerine getirilmediği için Koç Holding 19 Mart 2015’te Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı İşletme Hakkı Devri Sözleşmesi’ni imzalamaktan vazgeçtiğini açıklamıştı.

Dönemin Koç Holding Tepe Yöneticisi (CEO) Turgay Durak, onaylanan yeni plan sonrasında hakları olmasına rağmen Marina’dan tamamen vazgeçtiklerini belirtmişti.

Kaynak: Devrimci Düşün Gazetesi

Pin It on Pinterest