TECAVÜZ EYLEMİNİ “İDAM CEZASININ” BAHANESİ YAPAN AKP’LİLERİN ESAS ZİHNİYETİ : ” MAĞDUR İLE EVLENİRSE TECAVÜZCÜ AFFEDİLSİN”

17 Mayıs 2016 tarihinde TBMM  “Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsurlar ile Boşanma Olaylarının Araştırılması ve Aile Kurumunun Güçlendirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi İçin” kurulan Araştırma Komisyonu’nun çalışmalarıyla başlayan cinsel istismara uğrayan çocukların istismarcılarıyla evlendirilmesine ilişkin öneri, meclis toplantısında görüşülen torba yasaya 6 AKP’li milletvekilinin dilekçesiyle eklendi ve geceyarısı milletvekillerinin onayına sunuldu.

AKP’nin son dakikada Meclis’te oylattığı öneri, CHP ve MHP’nin itirazlarına ve sert tartışmalara rağmen AKP’li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.

Önergenin oylaması iki turda da 184 oy sayısına ulaşılamayınca önergenin görüşülmesi 22 kasım 2016 tarihine bırakıldı.

Buna göre 18 yaş altındaki çocuklar kendilerine tecavüz eden kişiyle evlendirilecek ve suç durumu failler için ortadan kalkacak.

Bu ve bu türden önergelerin mecliste görüşülen yasalar içerisine “el çabukluğuyla” sokulması; AKP’nin sıkça başvurması yeni değil.

Adalet bakanı ve Başbakanın; küçük yaşta evlendirilen kız çocuklarının eşinin “ yasadışı” davranışı nedeniyle cezaevinde olmasının “ailenin mağduriyetine sebebiyet verdiğini ve amacın, ailenin içerisine düştüğü mağduriyetin ortadan kaldırılması olduğu ve bu nedenle söz konusu önergenin verildiğine ilişkin açıklamaları; AKP’nin Kız çocuklarının istem dışı çocuk yaşta evlendirilmeleri konusuna ilişkin zihniyetini de açığa vurdu.

Kulakları, Tarikat / cemaat şeyhlerinin vaazlarına sürekli açık olan AKP milletvekillerinin; insan hakları ile ve çağdaş yaşam kültürü ile çelişen İslami yaşam normlarını yasalaştırma dayatmaları AKP’nin var oluş felsefesine aykırı değil.

İslami tarikat şeyhlerinin kız çocukların evliliğine ilişkin arzuları ve eylemleri bilinen bir durumdur. İslam yorumcularının çoğunluğu; ”kız çocuklarının 12 yaşında evlenebileceği ve eş seçimi konusunda kız çocuklarının isteğinin kaale alınamayacağı” görüş birliği içerisindedir.

Kız çocuklarının evlendirilmeleri sürecinde etkili olan İslami tarikat şeyhlerinin; Kız çocuklarının cinsel istismarı anlamına gelen “çocuk yaştaki kızlarla evlilikleri” gerçekleştiren erkeklerin affedilmesi için çaba göstermeleri olağandır.

Ancak, bir yandan idam cezasının “geri getirilmesi “ noktasında tecavüzcülerin cezalandırılmasını gerekçe yapan AKP iktidarının, kız çocuklarını tecavüzcüleriyle evlendirilmesini ve mağduriyete sebebiyet veren tecavüzcünün affedilmesini yasalaştırmak istemeleri büyük çelişkidir.

AKP kadrolarının her konuda bu türden çelişkili pratiği; İslami tarikat şeyhlerinin dizinin dibinden ayrılmadan politik manevra yapmalarıyla doğrudan ilişkilidir.

Pin It on Pinterest